rocherouge

alles over onze emigratie naar Frankrijk

NL
EN
Ruud on Facebook
volg RocheRouge op Twitter
 

Veel gebruikte uitdrukkingen

Voordat we naar Frankrijk verhuisden sprak ik Frans, dat wil zeggen… ik heb Frans als eindexamenvak gehad en er werd in mijn jeugd om mij heen veel Frans gesproken door uit Frankrijk en Afrika geïmporteerde ooms en tantes. Ik heb uit die tijd een onberispelijke uitspraak overgehouden, maar daar bleef het dan ook bij. Dus, vanaf het moment dat we geëmigreerd zijn luister ik naar de Franse radio, kijk ik Franse tv, volg ik Franse les, leer ik Franse woordjes en lees ik de Franse krant. En eindelijk, na mezelf meer dan een jaar getreiterd te hebben, begin ik de taal te begrijpen en goed te spreken. Tja, er zijn natuurlijk van die natuurtalenten die het sneller doen, Ruud heeft twee jaar Frans gehad op de middelbare school, maar hij begrijpt op een of andere wonderlijke manier altijd waar het over gaat. Het is niet eerlijk, maar het zal wel weer aan die testosteron-dingen liggen.

Hoe dan ook, voordat we emigreerden zocht ik me suf naar alledaagse uitspraken en hoe goed ik de elektronische versie van de Van Dale woordenboeken ook vind, Frans spreken leer je nu eenmaal op straat of in het café en niet uit een woordenboek. Om het voor iedereen makkelijker te maken heb ik een lijst gemaakt met veel gebruikte uitdrukkingen, korte zinnen die je makkelijk kunt onthouden. Het is niet altijd het mooiste Frans, immers ‘français parlé’ (spreektaal) maar wel begrijpelijk.

Ik zal deze lijst regelmatig bijwerken en als je behoefte voelt om deze aan te vullen te verbeteren laat ons dit dan weten… veel plezier!

NL FR EN
niets te danken, graag gedaan Je vous en prie you're welcome
(telefoon) even wachten, aub (telephone) ne quitte pas (telephone) please hold
geen enkel probleem ça me gêne pas no problem
alles gaat goed, het gaat goed tout va bien all goes well
alstublieft (vragend) s'il vous plait please
alstublieft aanreikend, bijvoorbeeld bij betalen voilà there you are
av à vendre (te koop) for sale
beetje bij beetje petit à petit bit by bit
blijf liggen! reste couché ! stay in bed
blijf staan! reste debout ! keep up
blijf zitten! reste assis ! stay seated
da's toch niet slecht c'est quand même pas mal that's not bad
daar is hij le voilà there he is
dank u wel merci (bien) thank you
dank u, dat is heel vriendelijk merci, c'est très gentil thank you, that's very kind
dat is geweldig c'est génial that's terrific
dat vind ik leuk ça me fait plaisir I like that
dat was 't? (winkel)
Heeft 't gesmaakt (resto)
ça a été ?* that's all? (shop)
did you enjoy your.. (resto)
dat was alles ce sera tout that's all
dat zou me verbazen ça m'étonnerait it would surprise me
de kinderen les gosses the kids
de rekening graag l'addition s'il vous plaît the bill please
deze, die celle-ci, celui-la this one, that one
doe je schoenen aan doe je schoenen uit mets tes chaussures* enlève tes chaussures putt on your shoes take off your shoes
ech waar? vraiment ? really?
eigenlijk à vrai dire actually
ga zitten assieds-toi sit down
gaan slapen (bij kinderen) faire dodo going to sleep (kids)
gaat het [goed] ? ça va ?* how are you?
geen zorgen (geruststellend) pas de soucis don't worry
heel even deux minutes just a second
helemaal [waar] tout à fait completely true
Het is begonnen, klaar af! c’est parti! ready, steady, go!
het is koud il fait froid it's cold
het is mooi weer il fait beau it's nice weather
het is niet erg c'est pas grave that's not bad
het is niets de rien it's nothing
het is slecht weer il fait mauvais it's bad weather
het is spitsuur c'est l'heure de pointe it's rush hour
het spijt me je suis désolé I'm sorry
het was hartstikke leuk c'était très sympa it was fun
hetzelfde de même (antwoord op groet) the same
hierlangs, daarlangs passe par ici, passe par là this way, that way
hoe zal ik ´t zeggen. comment dirais je. how shall I put it
hoe zeg je dat? comment on dit? how does one say that
hoewel bien que although
hou moed courage courage
hou op arrête! of assez! stop it!
ik blijf hier je reste ici I stay here
ik breng je je t'accompagnerai I'll take you there
ik ga boodschappen doen je vais faire les courses I'm going shopping
ik ga je in bed leggen je vais te mettre au lit I'm gonna put you in bed
ik kom je halen je viens te chercher I'll pick you up
ik laat u verder je vous laisse* I'll leave you to it
ik ook niet moi non plus nor do I
ik vind dat lekker j'aime bien (aller au marché) I like that
inderdaad effectivement sure
ja, zeker si, justement yeah, certainly
knuffel doudou of peluche cudling toy
kom daaraf, daaruit sors de là get off there
kom hier viens là of viens ici come here
kom naar beneden, kom eraf, kom eruit (auto) descends get down, get out
laat me los! lâchez moi ! let go of me!
laten we gaan en route let's go!
loop door avance get on
m'n lieverd ma chérie, mon chéri my dear
m'n schat mon amour my love
maak je niet druk t'en fais pas don't bother
met plezier avec plaisir with pleasure
niet helemaal pas tout a fait not quite
nog niet pas encore not yet
ok d'accord all right
plasje doen faire pipi to pee
poepen faire caca to poo
rustig! du calme ! quiet!
schenk me 's wat koffie (thee, limonade, enz.) in versez moi un peu de café, du thé, de la limonade pour me a coffee
schiet op! dépêche toi ! hurry up!
schuif op! pousse toi ! move up!
slaap lekker dorme bien sleep well
smakelijk eten bon appétit enjoy your meal
sorry pardon of excusez-moi sorry or excuse me
sta op! lève toi ! get up!
stap in (de auto)! montez ! get in (the car)
stil! chut ! quiet!
terug naar school (na vakantie) la rentrée back to school (after holyday)
tja of yep! ouais (uitspreken: oewè) well.
tot de volgende keer à la prochaine [fois] till next time
tot later à plus tard see you later
tot straks à tout a l'heure till soon
tot zo à tout de suite in a minute
twee aan twee deux par deux two by two
veel geluk bonne chance good luck
veel plezier amuse-toi bien have fun
verdraaid zut ! damn
vooruit ! vas-y ! allez-y!* get on
voorzichtig doucement take care
waar ga je heen? où tu vas ? where are you going?
wat is er qu'est ce qu'il y a ? what's up?
wat is er aan de hand? qu'est ce qui ce passe ? what's going on?
wat zegt u ervan? qu'en dites vous? what do you think of it?
we gaan on y va let's go
we gaan er vandoor nous allons partir we're leaving
we gaan naar huis nous rentrons chez nous we're going home
we moeten weg il faut partir we have to leave
we zien elkaar weer in 't café? on se retrouve au café ? we'll meet again at the café?
we zullen 't zien on verra we'll see
ziehier, ziedaar voici, voilà look here, look there
zo een graag un comme ça s'il vous plait one like that
zoals 't hoort. dat hoort niet. comme il faut... il ne faut pas... as it should be... that should'nt be...
zoals gewoonlijk comme d'habitude as usual
zojuist à l'instant just
zoon (knul) fiston son / boy

* mets tes chaussures Deze zegwijzen kun je uiteraard ook gebruiken voor andere kledingstukken zoals tes habits (je kleren), ton caleçon (je onderbroek, bij jongen), ta culotte (je onderbroek, bij meisje), tes chaussettes (je sokken), ton manteau (je jas), etcetera.

* ça va? Als je mensen eenmaal gesproken hebt zullen ze het dagelijkse ‘bonjour’ aanvullen met de vraag ‘ça va?’, het is een blijk van interesse maar niet bedoeld om je hele hebben en houwen te vernemen. Het betekent eigenlijk alleen maar: “ik vind jou aardig, een volgende keer spreken we wel verder”. Meestal wordt deze vraag positief beantwoord (oui, très bien!), geef je een antwoord als ‘comme ci, comme ça’ dan duidt dat op problemen, de lading ervan is groter dan het ‘gaat wel’ in Nederland.

* ça a été? Veel gebruikt in spreektaal (mauvais français?) om te informeren of je klaar bent met eten (restaurants) of alles hebt wat je nodig hebt (winkels).

* allez-y Het lijkt negatief maar is het niet, het is meer een aanmoediging om iets te doen, zoals ‘ga maar’ of ‘toe maar’.

* je vous laisse zo wordt een gesprek op een vriendelijke manier beëindigd, kan vergeleken worden met ‘ik ga er weer vandoor’ of ‘ik ga ophangen’.

Leuke boekjes om het Franse bargoens te begrijpen zijn Merde en Merde encore van Geneviève Edis.

Links:

  La Conjugaison, Franse vervoegingen

http://www.la-conjugaison.fr vervoegingen van meer dan 8.000 Franse werkwoorden (Franstalig). Typ het werkwoord in en druk op Enter. Je krijgt alle vervoegingen van het werkwoord te zien.

     
  Français facile, leer frans spreken, lezen en schrijven

http://www.francaisfacile.com voor iedereen die Frans wil leren spreken en schrijven, tientallen oefeningen, tests, enzovoort (Franstalig).

Wat was die uitdrukking ook al weer?

geplaatst door Maartje Heymans om 00:31  |  stuur een bericht

 

 

Home

Intro

Tips

Tip van de week
Automatisch vertalen
Balans na 1 jaar
Emigreren
Frans brood
Franse departementen
Franse klimaten
Franse luiken
Franse radiostations
Franse uitdrukkingen
Frans leren
Frans leren van de radio
Frans schoolsysteem
Hout stoken
NL produkten in FR
Zelf Tofu maken
Uitzending gemist

Columns

Midnight Polls

Uit de Media

Foto's

Links

Contact (e-mail)

 
 
 
 
Reclame op RocheRouge? Ja, dat is een nieuwtje. Na vijf jaar reclamevrij hebben we besloten om voor een proef tijdelijk reclame op de site toe te staan. Onder de stippellijn welliswaar. Zo weet je tot hoever de echte informatie loopt en waar de reclame begint. Is het bezoek aan RocheRouge je bevallen, is de informatie nuttig? Mogelijk vind je bij de onderstaande reclame een passend onderwerp. Bedankt!