Roche Rouge (de rode rots)

Rocherouge is oorspronkelijk gestart als Google blogspot om familie en vrienden te informeren over onze emigratie naar Frankrijk, maar omdat het aantal lezers dagelijks toenam besloten we een eigen site op te zetten die ons meer mogelijkheden zou geven een wereldpubliek te bereiken. De naam ‘rocherouge’ (rode rots) is door ons gekozen ter ere van de rode rots achter het huis.
De site bevat verhalen over hoe het is om te emigreren naar Frankrijk (of een ander land). Tevens zijn er veel nuttige tips te vinden over het leven in een ander land.
Rocherouge laat ook een stukje zien wat wij kunnen op het gebied van webontwerp.

Rocherouge originally started as a Google blog spot for family and friends about our emigration to France. Because the number of readers increased we decided to set up our own site that would give us more opportunities to reach a global audience. The name 'roche rouge' (red rock) is chosen in honor of the red rocks behind our house.
The site contains stories about how it is to emigrate to France (or another country). There are many useful tips about life in a foreign country.
Roche Rouge also shows off a bit of our web design abilities.

www.rocherouge.fr